ფედერაცია

6

ფედერაცია _   რამდენიმე სახელმწიფოსაგან შემდგარი სახელმწიფო, სადაც ყოველი წევრი ინარჩუნებს გარკვეულ სფეროში სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას და ერთად ქმნიან ხელისუფლებისა და მმართველობის ერთიან ორგანოებს

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში ერთად მოხრილი, წინ მიმართული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.