მზერა

2

მზერა   ცქერა, ყურება    

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და სხეულისკენ მიმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ოდაყვში მოხრილი და განზე გაწეული ხელი სხეულისკენ მოძრაობს ირიბი ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.