მზადება

9

მზადება  რისამე შესასრულებლად წინასწარი სამუშაოების ჩატარება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, ზევით აღმართულია ცერები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული, განმეორებადი  მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.