მუხრუჭი

3

მუხრუჭი მოწყობილობა მანქანების მოძრაობის შესანელებლად ან გასაჩერებლად

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, რკალური ტრაექტორიით ხელი ზევით მოძრაობს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.