მსვლელობა

8

მსვლელობა  მიმდინარეობა, განვითარების პროცესი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წრიულად მოხრილი თითები წვერებით ერთმანეთს ეხება, ცერები მიმართულია ერთმანეთისკენ, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი სინქრონული მოძრაობა წინ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.