მსხალი

2

მსხალი   ხილი, ყუნწისკენ შევაწროებული ტკბილი ნაყოფი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.