მრუდე

3

მრუდე  სისწორეს მოკლებული, არასწორი, გაღუნული, გახრილი, უმართებულო, არასწორი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვეენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება ტალღური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.