მოწყვეტა

8

მოწყვეტა   რამეზე დამაგრებულის მოცლა, რისამე ნაწილის მოცილება, მოგლეჯა

 

ერთხელიანი, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და  ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ხელი მოძრაობს ქვევით და ბოლო ფაზაში ზევით აღმართულია ფალანგებში მოხრილი თითები. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.