მოსკოვი

9

მოსკოვი რუსეთის დედაქალაქი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება ლოყას. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.