მოფიქრება

5

მოფიქრება   მოსაზრება, აწონ-დაწონა (აზრისა, სიტყვისა…)

 

 

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, გაშლილი და საფეთქლისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, საჩვენებელი თითით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.