მომჭირნე

10

მომჭირნე  ხარჯვაში ზომიერი, ყაირათიანი, დამზოგველი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ფართოდ გაშლილი თითებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ, მომდევნო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ, ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.