მოკლე

4

მოკლე   რასაც მცირე სიგრძე აქვს, სიგრძით პატარა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტებს, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ერთმანეთისკენ: მარჯვენა ხელი მარცხნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარჯვნივ.  ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.