მოგონება

1

მოგონება  გახსენება, მეხსიერებაში აღდგენილი წარსული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება საფეთქელს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.