მობრუნება

3

მობრუნება  პირის აქეთ მოქცევა; პირით აქეთ მოქცევა, შეტრიალება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ვერტიკალზე განთავსებული ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია მარცხენა საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, გაშლილი და ქვევით მიმართულია მარჯვენა საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია  მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ, მარცხენა საჩვენებელი თითის ირგვლივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.