მკურნალობა

4

მკურნალობა  კურნება, ექიმობა, წამლობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „კურნება“   მარცხენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით   სხეულისკენააა მიმართული, წინ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, ცერი ეხება საჩვენებელი და შუა თითების წვერებს, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ, გაშლილი თითებით მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენას; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „განმავლობაში“ ქვევით  მიმართულია  ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ხელი მარჯვნივ მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.