მხარბეჭიანი

8

მხარბეჭიანი   ფართო მხარბეჭის მქონე

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და  ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე და ოდნავ ქვევით.