მიტოვებული

9

მიტოვებული  თავმინებებული, ვინც ან რაც მიატოვეს

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „თავი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი, ზევით აღმართული და შუბლზე მიდებული თითებით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მიბარება“ წინ მიმართულია ხელისგულები, ცერები ეხება მოხრილი თითების წვერებს, ორივე ხელი წინ სინქრონულად გადაადგილდება და ბოლო ფაზაში ფართოდ გაშლილია თითები. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.