მისი

4

მისი  მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი და ფალანგებში ერთად მოხრილია ზევით აღმართული თითები, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ და წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.