მინდორი

24

 

მინდორი           სწორი და ბალახიანი ადგილი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აღმოცენება“ / „მცენარე“ ერთმანეთისკენ მიმართულია  ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელისგულები ერთმანეთს ეხება და სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ვაკე“ ქვევით მიმართულია ხელისგული ფაროდ გაშლილი თითებით, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა, შემდეგ ხელი ქვევით მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.