მეცნიერი

2

მეცნიერი        მეცნიერების ამა თუ იმ დარგის სპეციალისტი, მკვლევარი        

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილი და ქვედა ფალანგებში მოხრილია თითები, გაშლილი ცერი ეხება შუბლს. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.