მეცხრე

4

მეცხრე     რიგით ცხრა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური

სიტყვა-ჟესტი „ცხრა“ წინ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სხეულისკენ და მარცხნივ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული და გაშლილი ოთხი თითით ეხება მარცხენა ხელისგულს, ცერი ჩაკეცილია; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „რიგითობა“ წინ და მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, მარჯვენა ხელი მარჯვნივ მოძრაობს თითების რხევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.