მეტისმეტი

2

მეტისმეტი    ზომაზე მეტი, ნამეტანი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, ორივე ხელით  სიქნრონულად სრულდება რკალური ტრაექტორიის ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ და ქვევით, მოძრაობა მეორდება უფრო ფართო ამპლიტუდით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.