მერვე

10

მერვე    რიგით რვა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი ასიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „რვა“ –  წინ მიმართულია მარცხენა ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, გაშლილია ცერი, საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ხელი გაშლილი თითებით ეხება მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „რიგითობა“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება თითების რხევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.