მედალი

5

მედალი   სპორტული ჯილდოს ნიშანი  ლითონის მრგვალი ფირფიტა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია  წინ, ცერი და საჩვენებელი თითი რკალურად მოხრილია, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.