მეათედი

10

მეათედი ათ თანასწორ ნაწილად გაყოფილი მთელის ერთი ნაწილი

 

ორნაწილიანი დინამიკური ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ათი“ ერთმანეთისკენ მიმართულია ერთმანეთზე თითების წვერებით მიდებული ხელისგულები, ცერები ეხება გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითების წვერებს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წილობითობა“ სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, მარცხენა ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, ცერი ეხება გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითების წვერებს, მარჯვენა ხელი ქვევით გადაადგილდება თითების რხევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.