მდინარე

 

მდინარე    ბუნებრივ კალაპოტში მიმდინარე დიდი წყალი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია ფალანგებში მოხრილი ცერი და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.17