მართალი

2

მართალი     ნამდვილი, სწორი, ეჭვმიუტანელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება ლოყას. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.