მამაკაცი

2

მამაკაცი  მამრობითი სქესის სრულწლოვანი ადამიანი, კაცი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით და ჩაკეცილი ცერით, ხელი ზურგით ეხება შუბლს. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.