მაღალი

4

მაღალი  დიდი სიმაღლის მქონე, ქვევიდან ზევითკენ დიდი ზომისა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ვერტიკალზე განთავსებული ხელისგულები, გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, მარცხენა ზევით აღმართული ცერი და მარჯვენა ქვევით დაშვებული ნეკი წვერებით ერთმანეთს ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.