გზა

5

გზა     ქუჩა, მიმართულება, გეზი, მარშრუტი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ქვევით დაშვებული ხელისგულები გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება

კლაკნილი ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.