გროში

2

გროში     ფულის უმცირესი ერთეული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია  მარცხნივ, საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.