გრილი

9

გრილი   არც ცხელი და არც ცივი, ოდნავ შეციებული, ნელთბილი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „თბილი“ ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია სახისკენ;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ნელთბილი“   ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია სახისკენ, სრულდება ზევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ზევით გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ და ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.