გოდორი

8

გოდორი    თხილის წნელებით ან მანეულით დაწნული უყურო ვედრო (ყურძნისთვის)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული გაშლილი და წრიულად მოხრილი თითებით, ზემოთ განთავსებულია ცერები, ორივე ხელი ზევით მოძრაობს სინქრონულად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.