გლობუსი

3

გლობუსი     დედამიწის სფერული მაკეტი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება რკალური ტრაექტორიის ურთიერთსაპირისპირო, განმეორებადი მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.