გაზომვა

8

გაზომვა    ზომის აღება, ზომის გარკვევა, რაიმეს (მოცულობის, სიდიდის, სიმაღლის, წონის…) ოდენობის გარკვევა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია წინ, ცერი და საჩვენებელი თითების წვერები ერთმანეთს ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება მონაცვლეობითი, განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.