გაუთხოვარი

3

გაუთხოვარი  ქალი, რომელიც ქორწინებაში არ ყოფილა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ქალი“ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით და ჩაკეცილი ცერით, თითების წვერები ეხება ნიკაპს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ და გაშლილი თითების წვერებით ხელი ეხება მკერდს, რკალური ტრაექტორიით სრულდება განმეორებადი  მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.