გაცვლა

2

გაცვლა    ერთის ნაცვლად მეორე რაიმეს მიღება ან მიცემა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ხელები ერთმანეთზეა მიდებული, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტებს, გაშლილი თითებით სრულდება მონაცვლეობითი, განმეორებითი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.