გაწითლება

6

გაწითლება   წითლად შეღებვა, წითლად გახდომა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „წითელი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი და ცერი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, საჩვენებელი თითი ეხება ტუჩებს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მოდება“ სახისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, ხელი ასრულებს მოძრაობას ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.