გაწაფვა

3

გაწაფვა    ხელის გაჩვევა, დაოსტატება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი  „აზრი“ /“გონება“ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი თითი ეხება შებლს საფეთქელთან, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შესწავლა-გაგება“ ქვევით მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელი ქვევით გადადგილდება და ბოლო ფაზაში ფართოდ გაშლილი თითებით ზემოდან ადევს მარცხენა მუშტს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.