გაჭუჭყიანება

7

გაჭუჭყიანება    გასვრა, გაბინძურება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით ერთმანეთის მიმართულებით, ხელისგულები ეხება ერთმანეთს, ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.