გაჭედვა

4

გაჭედვა     მჭიდროდ ჩასმა, ჩარჭობა, გაჩრა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, ხელები ერთმანეთს ეხება მჭიდროდ, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის ურთიერთსაპირისპირო მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.