გატარება

9

გატარება   ტარებით, გავლით წაყვანა, წაღება, ნების, საშუალების მიცემა გაიაროს, გაშვება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, ჟესტი, ქვევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, წინ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, დანარჩენი თითები გაშლილია და ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულის ზურგს, მარჯვნივ გადაადგილდება და თან მიაქვს მარცხენა ხელი. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.