გაშეშება

3

გაშეშება    გაჩერება, უმოძრაოდ ყოფნა, გაყინვა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „გონება“ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და  საფეთქელზე მიდებულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური  სიტყვა-ჟესტი „გაჩერება“ ქვევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, იმავე კონფიგურაციით წინ მიმართული მარჯვენა ხელი განთავსებულია მარცხენა ხელის მტევანზე. ჟესტი წარმოდგენილია  სახისა და მკერდის  დონეზე.