გარდაცვალება

5

გარდაცვალება    სიკვდილი,  კვდომა, აღსრულება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია ქვევით, მკერდის დონეზე მაჯებთან გადაჯვარედინებულია ხელები, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.