გარდამავალი

3

გარდამავალი   რაც გადადის (ერთი ვითარებიდან მეორეში) ან გადაეცემა

 

ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დრო“ ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, ნიკაპზე მიდებულია ცერი, ფართოდ გაშლილი თითები ირხევა; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გადაცემა“ – მუშტად შეკრული თითებით და ცერებზე შემოხვეული საჩვენებელი თითებით ქვევით მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ და ბოლო ფაზაში ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები იმავე კონფიგურაციით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა  და მკერდის დონეზე.