განურჩევლად

5

განურჩევლად     განუსხვავებლად, თანაბრად

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.