განცდა

037

განცდა    ძლიერი ემოციური მდგომარეობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი

სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, სრულდება განმეორებადი წრიული მოძრაობა და ხელი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი ასიმეტრიული, დინამიკური ფორმა ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ზედ ადევს მარცხენას, მარჯვენა ხელისგული ზევითაა მიმართული, გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.