გამცემი

1

გამცემი    ვინც ან რაც გასცემს რამეს

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია  ზევით, მარცხენა ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, სრულდება მონაცვლეობითი მოძრაობა და მომდევნო ფაზაში მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, მარჯვენა ხელისგული კი მიმართულია მარჯვნივ და ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.