გამჭვირვალე

9

გამჭვირვალე   რაშიც სინათლე გადის, რაშიც მზერა აღწევს გამჭოლად

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს და მოძრაობს წინ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.