გამოვლა

9

გამოვლა  სვლით ადგილის გადმონაცვლება, გზის გავლა აქეთ, იქიდან აქეთ მომავლის მიერ გზად მყოფთან შევლა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.